Kortfattet dansk lærebok i nyfødtmedisin

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er en ny utgave av boken om det friske og det syke nyfødte barnet. Den er gjennomrevidert og tilpasset den siste utvikling innen nyfødtmedisin. Den er skrevet av en overlege på Hvidovre Hospitals barneavdeling og avdelingsoverlegen ved Rigshospitalets neonatalavdeling, begge i København.

  Målgruppen er først og fremst leger og sykepleiere ved neonatalavdelinger og føde- og barselavdelinger. Boken er oversiktlig og greit bygd opp med et godt register og gode angivelser. Det er ikke stor forskjell i danske og norske retningslinjer, så det meste er godt tilpasset norske (og internasjonale) forhold.

  Illustrasjonene, fotografiene og tabellene er gode, noe som gjør boken lettlest. Man kan imidlertid stille spørsmål til noe av prioriteringen.

  Det gis en grei oversikt over fosterets utvikling og de fleste tilstander hos nyfødte og for tidlig fødte barn. Det er imidlertid flere tabeller fra danske kommuner som ikke er av interesse for norske lesere. Noen av retningslinjene for behandling, bl.a. oppbyggingen av enteral ernæring, er heller ikke i samsvar med norske rutiner.

  Denne boken er for generell til å kunne anbefales for kommende neonatologer. Den er imidlertid oversiktlig, inneholder oppsiktsvekkende mye informasjon og gir svar på det meste som opptrer i nyfødtperioden. Den kan anbefales for sykepleiere, jordmødre og pleiere ved nyfødtavdelinger, føde- og barselavdelinger og ev. som et enkelt oppslagsverk for leger som i utdanningen innen pediatri er innom en neonatalavdeling eller har ansvar for barn ved en barselavdeling eller som ledd i oppfølging/kontroll ved en helsestasjon. For neonatologer kan boken være viktig for å vite hva annet personale lærer og formidler til foreldre.

  RolfLindemann

  Intensivavdelingen for nyfødte

  Ullevål universitetssykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media