Basalverket innen gynekologi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dette er den 13. utgaven av en av de store og omfattende lærebøkene i gynekologi. Den ble første gang utgitt i 1940 av Emil Novak, som var tilknyttet Johns Hopkins University School of Medicine. Mange år og redaktører senere, fremstår boken som et omfattende og oppdatert basalverk i gynekologi med 54 bidragsytere, alle fra USA.

  Boken er delt inn i seks hovedseksjoner som igjen er inndelt i kapitler. Første seksjon, Priciples of practice , omhandler kommunikasjon, pasientomsorg, kvalitetssikring og epidemiologi. Dernest følger seksjoner om basal vitenskap (anatomi, embryologi, molekulær biologi og genetikk, reproduksjonsfysiologi), forebyggende helse (inkludert kapitler om seksualitet og psykiatri), generell gynekologi (godartede lidelser, smerter og dysmenoré, infeksjonssykdommer i genitalia, celleforandringer, tidlig abort og ekstrauterin graviditet, mammasykdommer, pre-, per- og postoperativ behandling, inkontinens og prolaps, gynekologisk endoskopi og hysterektomi), endokrinologi (inkludert infertilitet og menopause) og til slutt gynekologisk onkologi. Hver seksjon avsluttes med en fyldig og oppdatert litteraturliste med fortløpende artikkelreferanser datert opp til år 2000, og flere norske kolleger opptrer i mange av referansene.

  Boken er illustrert med en del svart-hvitt-fotografier i tillegg til utmerkede pedagogiske anatomiske tegninger som illustrasjon til kapitlene om anatomi og kirurgisk teknikkbeskrivelse. Det finnes iøynefallende mange algoritmer, til dels over hele sider, som sammenfatter utredningsmodeller på en svært oversiktlig måte. Alle sider er utnyttet maksimalt, med fortløpende tekst der kapitler er atskilt med en rød strek. Det fører til at kapittelstart av og til havner langt nede på siden. Til gjengjeld er det god plass for notater i venstre marg.

  Papirkvaliteten er ikke så kraftig, men virker solid nok og bidrar vel til at boken ikke veier mer enn sine 3,6 kilo (!). Innbindingen virker også solid med stive permer og rygg. Det finnes små feil, kanskje ikke til å unngå, for eksempel er Ulmsten blitt til Ulmson og enkelte referansenummer har havnet på feil plass. At de ikke er fortrolige med vår «ø» og gjør den til «o» i norske navn kan vi vel også lett bære over med.

  En så omfattende bok henvender seg først og fremst til spesialistkandidater og ferdige spesialister, og vil være velegnet som oppslagsbok og lærebok når man har in mente at amerikanske utrednings- og behandlingsmodeller ofte vil avvike noe fra vår egen tradisjon og praksis.

  Dette er en av de mest omfattende og vel oppdaterte lærebøker i faget gynekologi som trygt kan anbefales til vordende og ferdige spesialister i, og utenfor sykehus.

  AnnelillValbø

  Kvinneklinikken

  Bærum sykehus

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media