Hjertelige kardiologer

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  God og positiv respons. Slik oppsummerer Norsk Cardiologisk Selskap tilbakemeldinger fra medisinske og hjertemedisinske avdelinger på sitt forslag til prioritering av pasienter med hjertesykdommer.

  Med offentlige midler og i samarbeid med Statens helsetilsyn utarbeidet 13 spesialforeninger prioriteringskriterier for sine fagfelter i 2001. I sluttrapporten til Helsetilsynet poengterer Halfdan Aass i Norsk Cardiologisk Selskap (NCS) at selve prosessen mot det ferdige produktet var verdifull, fordi fagmiljøene ble tvunget til å tenke gjennom egne prioriteringer.

  – Arbeid med prioriteringskriterier er viktig fordi leger kan legge de faglige premissene for god medisinsk behandling. Mens politikerne kan si hvilke grupper som skal prioriteres, ser vi hva man oppnår faglig, sier Aass.

  – Det er nyttig for fagmiljøet å se hva vi har evidens for å drive med. Det gir også medisinsk legitimitet at det er leger som har kommet frem til prioriteringskriteriene.

  Ifølge Halfdan Aass kommer dagens praksis innen kardiologi godt overens med kriteriene man kom frem til. – Det er god konsensus om faglige begrunnelser og prioriteringer blant kardiologer. Men prioriteringsarbeid er vanskelig og kan bli ubehagelig, men i det daglige arbeidet gir mye seg selv, sier han.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media