Jens Eskerud

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jens Eskerud

Jens Eskerud
10.10.2002
Fondsutvalget for Aplfs forskningsfond har i møte 20.8. 2002 behandlet mottatt søknader om støtte fra fem allmennpraktikere og fattet vedtak om å tildele: – Hogne Sandvik kr 5 000 for prosjektet...