Frisk debatt

Artikkel

I flere artikler i de siste numrene av Tidsskriftet er det rettet et kritisk søkelys mot legemiddelindustrien. I dette nummeret svarer de medisinske direktørene for tre av firmaene på kritikken (side 2218, 2220).

Forskning handler ikke bare om å fremskaffe nye fakta og formidle dem. Det dreier seg like mye om design av forskningsprotokoller, valg av forsøkspersoner og tolking av data. Dette innebærer vanskelige og viktige problemstillinger med høy relevans for alle leger som behandler pasienter, og selvsagt for industrien selv. Det er derfor gledelig at denne debatten kan foregå i full åpenhet i  Tidsskriftets spalter.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler