Legefakta

Artikkel

Totalt

Herav gebyrstip.

Kvinner %

Menn %

Univ. i Oslo

1 129

57,2

42,8

Univ. i Bergen

908

55,7

44,3

NTNU Trondheim

572

55,6

44,4

Univ. i Tromsø

512

58,8

41,2

Norge totalt

3 121

56,7

43,3

Ungarn

485

464

53,0

47,0

Polen

357

348

49,3

50,7

Tyskland

318

0

59,4

40,6

Danmark

207

1

71,0

29,0

Irland

130

77

65,4

34,6

Australia

77

3

55,8

44,2

Storbritannia

70

20

72,9

27,1

Sverige

62

0

59,7

40,3

Tsjekkia

62

56

50,0

50,0

Nederland

45

13

51,1

48,9

Malta

12

1

41,7

58,3

USA

6

6

33,3

66,7

Italia

5

4

100,0

0,0

Østerrike

4

4

0,0

100,0

Spania

3

3

0,0

100,0

Island

2

0

50,0

50,0

Frankrike

2

2

100,0

0,0

Belgia

2

2

50,0

50,0

Sveits

1

0

0,0

100,0

Andre land

30

26

60,0

0,0

Utlandet totalt

1 880

1 030

57,2

42,8

Totalt Norge og utland

5 001

1 030

56,9

43,1

Anbefalte artikler