Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Vellykket kamp mot meslinger

Meslinger er en av verdens mest utbredte smittsomme sykdommer (Lancet 2002; 359: 1564–8). Sju land i sørlige deler av Afrika har intensivert kampen mot sykdommen, og kaller inn barn som ikke deltar i vaksinasjonsprogrammet. I perioden 1996–2000 gikk antall meslingetilfeller i disse landene ned fra 60 000 til 117. De ansvarlige for tiltakene konkluderer med at sykelighet og dødelighet som følge av meslinger, kan reduseres. Dette gjelder også land med vaksinasjonsprogram og der forekomsten av HIV/AIDS, er stor.

Beskytter melkeprodukter mot insulinresistens?

Kombinasjonen av overvekt, glukoseintoleranse, hypertensjon og lipidforstyrrelser betegnes metabolsk syndrom (JAMA 2002; 287: 2081–9). I en studie fra USA har man gjennomgått dietten til 3 157 personer mellom 18 og 30 år. Over en tiårsperiode var det en sterk, negativ assosiasjon mellom inntak av melkeprodukter og forekomst av metabolsk syndrom, også etter justering for en rekke livsstilsfaktorer. Sammenhengen gjaldt imidlertid bare personer med kroppsmasseindeks over 25, altså overvektige.

Bedre seksualfunksjon med kirurgisk reseksjon

Pasienter som gjennomgår transuretral reseksjon av prostata får ofte nedsatt seksualfunskjon etter inngrepet (BMJ 2002; 324: 1059–61). I de senere årene er det utviklet ikke-invasive behandlingsmetoder, blant annet med laser. En randomsiert studie viser at denne metoden ikke gir bedre resultatater når det gjelder seksualfunksjon. Tvert imot hadde signifikant færre menn i kirurgigruppen problemer med smerter under ejakulasjon enn blant dem som hadde fått behandling med laser.

Viktige mønstre ved multippel sklerose

Vev fra sentralnervesystemet er viktig materiale for forskere som undersøker genetiske markører for multippel sklerose (Nature Medicine 2002; 8: 500–8). Den nye mikromatriseteknikken har gjort det mulig å sammenlikne genetiske uttrykk i lesjoner fra ulike sykdomsstadier. Områder med aktiv inflammasjon uttrykker andre gener enn områder med arrvev. Produkter fra de aktiverte genene er forsøkt brukt som terapeutisk mål hos mus med eksperimentell autoimmun encefalitt. På sikt kan slike studier få stor betydning for å utvide forståelsen av sykdomsmekanismer ved multippel sklerose og åpne for nye behandlingsmetoder.

Anbefalte artikler