Lett tilgjengelig om medisinsk statistikk på dansk

Artikkel

Boken er en lærebok i medisinsk statistikk, skrevet på dansk. Den har til hensikt å gi en lett tilgjengelig innføring i medisinsk statistikk for alle yrkesgrupper innen medisinsk forskning. Forfatteren ønsker å forklare statistisk tankegang og gjøre leseren i stand til å forstå og utføre de mest alminnelige statistiske analyser. Selv om statistisk programvare utfører analysene enkelt, er det nødvendig å forstå metodene slik at man kan velge riktig metode og unngå feilkildene.

I de første kapitlene gis en generell introduksjon til statistikk. Deretter beskrives begreper og sannsynlighetsfordelinger brukt i medisinsk statistikk. I siste halvdel av boken presenteres og forklares de fleste statistiske metoder som anvendes i medisinsk forskning. I begynnelsen av hvert kapittel blir den enkelte metoden presentert. Hvert kapittel inneholder dessuten eksempler som forklarer metoden og dens anvendelse nærmere. Eksemplene kan utregnes ved hjelp av vanlig kalkulator. For å gjøre boken lettere tilgjengelig, er den matematiske utledningen av formlene utelatt.

Forfatteren har etter min mening lyktes i å gjøre medisinske statistiske metoder lettere tilgjengelig for medisinske forskere. Han forklarer hvilke metoder som skal anvendes ved de ulike medisinske analysene. En svakhet er at det forekommer mange skrivefeil, spesielt i eksemplene. Hvis man prøver å regne gjennom eksemplene, kan disse skrivefeilene av og til virke forvirrende.

Når man skriver en lærebok, er det alltid et spørsmål om hvor omfattende den skal være. De viktigste metodene brukt i medisinsk forskning er beskrevet. Forfatteren har derimot valgt bare kort å nevne multippel regresjonsanalyse, da han sier at denne ligger utenfor rammen for denne boken. Innen epidemiologi er dette en mye brukt (og misbrukt) metode som krever mye erfaring og ikke bare teoretisk kunnskap.

Boken anbefales personer som er interessert i medisinsk forskning, både forskere og dem som leser medisinske artikler. For å ha nytte av boken, trengs ingen forkunnskaper i statistikk. Personer som ønsker å fordype seg i metodene henvises til supplerende litteratur.

Kåre Osnes

Blakstad sykehus

Asker

Anbefalte artikler