Kort og godt om kirurgi

Artikkel

Den beste måten å lære seg god kirurgi på, er i lære hos en god mester. En teoretisk tekst kan likevel være nyttig, også når det gjelder praktiske prosedyrer og inngrep. Dette er en komprimert utgave av General surgical operations (1). Målgruppen er primært kandidater innen kirurgi, men også studenter og turnusleger. Boken fokuserer på hvordan man skal gjenkjenne vanskeligheter, unngå komplikasjoner og eventuelt løse problemer når disse først er oppstått.

Rundt 50 forfattere, hovedsakelig fra det kirurgiske miljøet i London, har bidratt til de 41 kapitlene. Innledet av ”Choose well, cut well, get well” omtaler de første fem kapitlene generelle kirurgiske prinsipper. De neste 13 kapitlene er delt inn etter gastrointestinale organer, etterfulgt av fire endokrinkirurgiske temaer. Kar, thorax og transplantasjon påfølges av fire ortopediske traumekapitler. De resterende kapitlene tar for seg sidefag.

Kapitlene deles inn i overskrifter og undertemaer, noe som letter lesingen. Hovedsakelig følges en mal hvor problemstillingen belyses (Appraise, asses), hvilke hensyn og forberedelser man må ta (Prepare, checklist), avgjørelse og handling (Decide, action) og oppfølging (Recovery, postoperative, complications). Språket har et muntlig preg, og tar leseren gjennom ulike prosedyrer steg for steg. Referanser og henvisninger, fra tre til ti per kapittel, er stort sett fra 1990-tallet, med 1999 som nyeste dato.

Illustrasjonene i svart-hvitt forekommer i stort antall, og sammen med tekstbokser som ”Keypoints” og ”Difficulties?” blir den problembaserte tilnærmingen til kirurgisk praksis godt belyst. Lengden på kapitlene gjenspeiler bokens mål om å gi leseren en innføring i de vanligste kirurgiske prosedyrer. Slik omtales eksempelvis åpen og laparoskopisk kolecystektomi i hver sine kapitler på henholdsvis åtte og sju sider, mens binyrer og paratyreoidea får én side hver.

Boken vil kunne være av interesse for nevnte lesergruppe. Teksten inneholder en del gode poenger, men faller tidvis på sin knapphet. Som softcover, skrevet på solid papirtype av A4-format, er boken for stor til å stikke i lommen. Ønsker man likevel å ha en bok om kirurgiske operasjoner i bokhyllen anbefales større utgaver. Den beste læren får man likevel av mesteren; ved å se, trene, prøve og bli veiledet i praktisk utførelse.

Kjetil Søreide

Stavanger

Anbefalte artikler