Komplett praktverk om barneurologi

Artikkel

Barneurologi er ingen egen spesialitet i Norge, men er likevel et stort fagområde som angår barnekirurgi, urologi, pediatri, generell kirurgi, gynekologi, radiologi og nukleærmedisin. I Europa organiseres barneurologi nå som en egen seksjon under den europeiske urologforeningen.

Denne boken er fjerde utgave av barneurologiens viktigste lærebok og oppslagsverk. Alle kapitlene er imidlertid nyskrevet, de fleste med nye forfattere som alle er amerikanske. Boken er organisert i 43 kapitler og dekker alle relevante, kliniske barneurologiske emner. Den er praktisk orientert, og rikt illustrert med didaktiske tegninger og flotte fotografier.

Nytt i den foreliggende utgaven er omtale av epiteldyrking ex vivo og anvendelse av slikt vev. Nye operasjoner for hypospadi blir grundig presentert. Dette er teknikker som gir vesentlig reduksjon i antall postoperative fistler. Medfødte misdannelser er naturlig nok viet bred plass, men også vanlige tilstander som infeksjoner, vesikoureteral refluks og bildediagnostikk, får fyldig og meget god omtale. Presentasjonen av nevrourologi, urinavledning, konkrementer, traumer og svulster er pedagogisk glimrende og faglig oppdatert.

Innenfor enkelte områder av barneurologien er det ulike oppfatninger av forskjellige aspekter ved utredning og behandling. Dette gjelder bl.a. føtal hydronefrose, intersex og vesikoureteral refluks. I slike tilfeller er de ulike syn presentert på en saklig måte slik at leseren kan danne seg sin egen oppfatning.

Ved hjelp av en omfattende indeks finner leseren enkelt frem både til sjeldne tilstander og mer hverdagspreget barneurologi. Blant referansene finnes mange svenske barneurologiske arbeider, som rimelig er. Norske referanser er det få av, men det er hyggelig å lese at Willy Mathisens metode for reimplantasjon av ureter ved vesikoureteral refluks fra 1964, fortsatt gis hederlig omtale. Boken bør være tilgjengelig for alle leger som på en eller annen måte har befatning med barneurologi. Dette er en fantastisk bok som gjør det lett for leseren å tilegne seg ny kunnskap om praktisk, klinisk barneurologi.

Truls E. Bjerklund Johansen

Sykehuset Telemark

Porsgrunn

Anbefalte artikler