Informasjonsbok om epilepsikirurgi

Artikkel

Denne boken er skrevet med to mål. For det første skal det være en generell informasjonsbok om epilepsikirurgi beregnet på pasienter og pårørende. For det andre henvender den seg til alle som kommer i kontakt med epilepsikirurgi både blant helsepersonell og ikke minst blant ”socialrådgivere, sagsbehandlere, politikere og administratorer” i den hensikt å fremme økt interesse og forståelse for epilepsikirurgi i Danmark. Nettopp dette todelte formålet er nok samtidig en av bokens svakheter.

Situasjonen i Danmark har vært vidt forskjellig fra bl.a. Norge, idet man i Danmark har operert betydelig færre pasienter. Man kan godt forstå behovet for å opplyse helsebyråkrater og andre om mulighetene som ligger i epilepsikirurgi. Hvor realistisk det er at disse setter seg ned og leser en hel bok for å få bedre innsikt i temaet, får være opp til våre danske kolleger å vurdere.

Selve innholdet beskriver i et enkelt språk hva epilepsi er, hvilke utredningsmetoder som finnes, operasjonsmetoder, indikasjoner for kirurgi og oppfølging etter operasjon. Imidlertid får man igjen et inntrykk av at man ikke helt har bestemt seg for målgruppe. Selv om alle elementer er med og for så vidt adekvat beskrevet, er lengden av de ulike kapitlene noe påfallende. Med tanke på ”politikere og administratorer” er det bl.a. tatt inn ti sider etikk og 15 sider helseøkonomi. Samtidig er det som pasientene er mest opptatt av, nemlig hvordan det går etter operasjonen, beskrevet på åtte sider. Dette inkluderer psykiatriske og sosiale følgevirkninger som hver har fått ca. side, mens et tema som psykososial oppfølging har fått fem linjer.

Boken er illustrert med totalt fire middelmådige strektegninger. Kanskje kan dette være begrunnet i ønsket om å lage en lavprisbok som skal nå mange lesere. Likevel er epilepsikirurgi et tema som egner seg ypperlig for illustrasjoner med EEG, MR, PET, enfotonstomografi og operasjonsbilder. Faktisk kunne denne boken layoutmessig vært utgitt for hundre år siden, et inntrykk som burde vært helt unødvendig.

Når dette er sagt, er det klart at boken inneholder mye og god informasjon. De fleste pasienter og pårørende er nærmest umettelige på informasjon forut for et såpass alvorlig inngrep som epilepsikirurgi, og boken kan da godt anbefales. Man finner både nyttig og korrekt informasjon skrevet i enkelt og lettfattelig språk av kjente danske epileptologer. Det er derfor ikke noe å si på innholdet i og for seg. Sett fra et norsk perspektiv blir imidlertid vektleggingen på de ulike temaer noe feilproporsjonert. Det er åpenbart at boken også er beregnet som ledd i en dansk debatt og ønsket om å øke forståelsen for epilepsikirurgi i Danmark.

Erik Taubøll

Nevrologisk avdeling

Rikshospitalet

Anbefalte artikler