Godt om karundersøkelser

Artikkel

Det finnes få skandinaviske bøker som omhandler ikke-invasiv kardiagnostikk.

Målgruppen er helsepersoner med interesse for angiologi og karundersøkelser, spesielt fysiologer, karkirurger, radiologer, indremedisinere og personale ved karlaboratorier. Boken er lettlest og egner seg utmerket for ikke-eksperter. For dem som planlegger etablering av et karlaboratorium, er boken sentral, ettersom den gir en god oversikt over de fleste målemetoder som kan benyttes.

35 spesialister har gått sammen om dette bokprosjektet (en dansk, 34 svenske). Hvert delkapittel (i alt 36) har således fått en kvalifisert gjennomgang. Dette kan imidlertid også representere et problem, idet det kan oppstå ”konkurranse” mellom metoder som vanskeliggjør formulering av gullstandard for karlaboratorier av varierende størrelse og ambisjonsnivå. Det er vel neppe forfatternes mening at man skal besitte og beherske alle metodene, selv ved et universitetssykehus.

Det er sju hovedkapitler: Bakgrunn, med en historisk gjennomgang, sirkulasjonsfysiologiske prinsipper og beskrivelse av ultralyd- og dopplerteknikk, Perifer arteriell sirkulasjon, Mikrosirkulasjon, Cerebral sirkulasjon, Venøs sirkulasjon, Metoder for måling av blodføring og Spesielle undersøkelser.

Boken er rikelig utstyrt med gode illustrasjoner, 19 av dem i farger for å illustrere undersøkelser med fargedoppler, laserdoppler, enfotonstomografi og transkraniell doppler.

Karundersøkelser er i dag i betydelig grad dominert av ultralydteknikker. Komplementære metoder bør imidlertid beherskes ved et sirkulasjonsfysiologisk laboratorium for å gi utfyllende vurdering av blodsirkulasjonen, enten det gjelder arterier, vener, mikrosirkulasjon eller transkapillær væskebalanse. De fleste slike metoder er gitt en fyldig og god gjennomgang, tilstrekkelig i klinisk sammenheng.

Med en moderat pris gir boken svært mye valuta for pengene. For den som vurderer å tilegne seg kunnskap om sirkulasjonsfysiologiske undersøkelser, har jeg bare en anbefaling: Kjøp boken!

Einar Stranden

Sirkulasjonsfysiologisk avdeling

Kirurgisk klinikk

Aker universitetssykehus

Anbefalte artikler