Legefakta

Artikkel

Antall medlemmer per 16.4. 2002 i spesialforeninger. Prosent kvinner og menn.

Spesialforening

Totalt

 % kvinner

 % menn

Den norske patologforening

180

36,7

63,3

Eldre lægers forening

463

16,8

83,2

Foreningen for norske leger i utlandet

31

19,4

80,6

Medisinsk forening for mental retardasjon og habilitering

53

28,3

71,7

Norsk anestesiologisk forening

648

25,3

74,7

Norsk barne- og ungdomspsykiatrisk forening

213

69,5

30,5

Norsk barnekirurgisk forening

23

8,7

91,3

Norsk barnelegeforening

532

35,2

64,8

Norsk cardiologisk selskap

476

12,8

87,2

Norsk dermatologisk selskap

154

31,8

68,2

Norsk endokrinologisk forening¹

20

10,0

90,0

Norsk forbund for klinisk kjemi/fysiologi

98

9,2

90,8

Norsk forening for allergologi/immunpatologi

285

15,1

84,9

Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

160

28,8

71,3

Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

154

13,0

87,0

Norsk forening for håndkirurgi

58

3,4

96,6

Norsk forening for immunologi/transfusjonsmedisin

57

19,3

80,7

Norsk forening for infeksjonsmedisin

261

27,6

72,4

Norsk forening for intervensjonsradiologi

110

11,8

88,2

Norsk forening for klinisk farmakologi

38

13,2

86,8

Norsk forening for klinisk nevrofysiologi

41

22,0

78,0

Norsk forening for lungemedisin

240

19,6

80,4

Norsk forening for maxillofacial kirurgi

23

8,7

91,3

Norsk forening for medisinsk genetikk

38

28,9

71,1

Norsk forening for medisinsk mikrobiologi

124

33,1

66,9

Norsk forening for medisinsk rusmiddelproblematikk

68

27,9

72,1

Norsk forening for otorhinolaryngologi/hode og halskirurgi

295

10,5

89,5

Norsk forening for pediatrisk radiologi

31

38,7

61,3

Norsk forening for reumakirurgi

66

7,6

92,4

Norsk forening for sjøfartsmedisin

106

0,9

99,1

Norsk forening for ultralyd-diagnostikk

200

24,0

76,0

Norsk gastroenterologisk forening

438

12,1

87,9

Norsk geriatrisk forening

163

31,3

68,7

Norsk gynekologisk forening

585

46,3

53,7

Norsk idrettsmedisinsk forening

576

19,8

80,2

Norsk indremedisinsk forening

654

12,5

87,5

Norsk karkirurgisk forening

137

5,8

94,2

Norsk katastrofemedisinsk forening

44

2,3

97,7

Norsk kirurgisk forening

912

11,5

88,5

Norsk militærmedisinsk forening

131

2,3

97,7

Norsk nevrokirurgisk forening

56

3,6

96,4

Norsk nevrologisk forening

369

33,3

66,7

Norsk nevroradiologisk forening

38

13,2

86,8

Norsk nyremedisinsk forening

103

13,6

86,4

Norsk oftalmologisk forening

295

20,0

80,0

Norsk onkologisk forening

77

40,3

59,7

Norsk ortopedisk forening

422

7,1

92,9

Norsk plastikkirurgisk forening

63

4,8

95,2

Norsk psykiatrisk forening

1 020

39,4

60,6

Norsk radiologisk forening¹

382

31,9

68,1

Norsk revmatologisk forening

180

32,8

67,2

Norsk selskap for allmennmedisin

1 205

24,4

75,6

Norsk selskap for hematologi

101

13,9

86,1

Norsk thoraxkirurgisk forening

105

1,0

99,0

Norsk trygdemedisinsk forening

146

12,3

87,7

Norsk urologisk forening

122

6,6

93,4

Anbefalte artikler