Norske leger mot atomvåpen med nye utfordringer

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  Norske leger mot atomvåpen har studentgrupper ved alle fakultetene. Disse samarbeider tett med andre studentgrupper i Europa for at global helse, menneskerettigheter og fredsarbeid skal bli temaer i medisinstudiet.

  Artikkel

  Studentrepresentant Ingvild Sandøy fra Bergen presenterte det europeiske studentprosjektet på årsmøtet til Norske leger mot atomvåpen i mars. Hun sa at flere institutter ved Det medisinske fakultet i Bergen har vist interesse for å bidra, og at det allerede kan vises til resultater.

  Forebyggende arbeid

  Forebyggende arbeid

  På årsmøtet ble oppmerksomheten rettet mot konfliktårsaker og forebyggende helsearbeid. Norske leger mot atomvåpen har som mål å bidra til å forebygge en atomkrig gjennom medisinsk informasjon og politisk rådgiverarbeid. For dette frivillige engasjementet fikk organisasjonen Nobels fredspris i 1985.

  Til tross for flere nedrustningsavtaler, den kalde krigens slutt og en reduksjon i antall atomstridshoder har organisasjonen ennå ikke nådd sitt mål - en fremtid uten atomtrusselen.

  Årsmøtet tok opp at utviklingen særlig de siste månedene har gått i feil retning. USA sa opp Anti-Ballistic Missile-avtalen (ABM-avtalen) i desember 2001. En lekkasje fra et Pentagon-dokument viser at president George W. Bush utvikler nye taktiske atomvåpen, såkalte miniatomvåpen ("mini-nukes"), til bruk i regionale konflikter. En slik utvikling kan føre til brudd på ikke-spredningsavtalen. Denne avtalen har forhindret at mange nye stater har skaffet seg atomvåpen, som igjen er viktig for å forebygge atomterrorisme.

  Nytt styre

  Nytt styre

  Norske leger mot atomvåpen har 1 100 medlemmer, både leger og studenter. På årsmøtet ble det valgt nytt styre. Kirsten Osen som har vært organisasjonens svært aktive nestleder i mange år "gikk av med pensjon". Mange gav uttrykk for at hennes engasjement vanskelig kan erstattes fullt ut.

  Styret har økt antall medlemmer med tre personer. Bjørn Hilt ble gjenvalgt som leder og Tordis Høifødt ble valgt til nestleder. I styret sitter Dagfinn Haarr, Carl-Birger Alm, Heidi Grønseth, Karl Hilt, Anne Alvik, Ellen-Ann Antal, Stein Frostad, Viggo Hansteen, Kjersti Johnsrud, Klaus Melf, Morten Bremer Mærli, Otto Steenfeld-Foss. Studentrepresentanter er Frode Berg, Sigurd Folkvord, Kristin Alise Jakobsen og Ingvild Sandøy.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media