Funksjonshemning som Guds straff

Artikkel

Den norske Misjonsallianse har tatt initiativ til prosjektet, men det er mødrene selv som reiser bygget og står for driften. Da kvinnene møttes første gang, var de kuede foreldre med en felles overbevisning om at barnas funksjonshemning var Guds straff over de fattige. Det fantes ikke tilbud for barna deres og familiene var sosialt utstøtt og isolert.

I dag fremstår mødregruppen som et sterkt kvinnefellesskap som planlegger og driver skoleprosjektet til minste detalj. De har bestemt seg for at fire klasserom skal stå ferdige i år. To fysioterapeuter er ansatt, og de har innredet et treningsrom for barna med matter, speil, pøller og andre hjelpemidler.

Kvinnene får en liten lønn gjennom prosjektet som blant annet går til å betale egenandelen for å ha barnet ved skolen. I tillegg til skolebygging driver mødregruppen sykurs og bakekurs og organiserer helsegrupper og kontaktgrupper for mødre med funksjonshemmede barn.

Les mer: www.misjonsalliansen.no

Kvinnene bygger skoler og er viktige nøkkelpersoner for helseprosjekter i Ecuador.

Anbefalte artikler