Endring av godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Ingunn Muus Vågeskar Om forfatteren
Artikkel

Sentralsjukehuset i Rogaland, hematoonkologisk avdeling

får endret sin godkjenning som utdanningsinstitusjon i blodsykdommer fra gruppe II for inntil seks måneder av tjenesten tellende med halv verdi til gruppe II for inntil seks måneder tellende med full verdi.

Vedtaket gjelder fra 30.11. 2001.

Anbefalte artikler