Nyttig lommeutgave i mange fag

Artikkel

Forfatterne er overtannleger ved kjevekirurgisk avdeling ved Odense Universitetshospital. De beskriver boken som en håndbok for den praktiserende tannlege, omfattende de vanligst forekommende sykdommer.

Boken er i lommeformat med myke permer. Innholdsfortegnelsen er rettet mot klinisk bruk, med kapitler om blant annet infeksjoner, tumorer, hudsykdommer med intraorale manifestasjoner, proteserelaterte tilstander, tunge- og leppelidelser, tann- og erupsjonsdefekter. Boken er svært hendig til raske oppslag, da tekst er på venstre side og ledsagende bilder er på høyre side. Teksten beskriver kortfattet tilstandene, terapi og differensialdiagnostikk. Boken har ingen referanseliste, men er i stedet bygd opp med tilleggskapitler om undersøkelsesprinsipper, veiledning i elektronisk litteratursøk, terminologi og anbefalte tidsskrifter.

Samlet vurdert synes boken nyttig for alle klinikere og særlig for medisinstudenter, klinikere og utdanningskandidater i fag som øre-nese-hals, hud, indremedisin, pediatri og allmennmedisin. For spesialiteter innen oralmedisin vil den muligens bli for enkel, ettersom bokens hovedstyrke er den visuelle og pedagogisk kortfattede tilnærming til de ulike tilstander i munnslimhinnen.

Frode Berre

Øre-nese-halsavdelingen

Sentralsykehuset i Hedmark

Elverum

Anbefalte artikler