Nyttår 2002

Artikkel

Siste halvdel av 2001 ble skremmende og tankevekkende. Selv om de dramatiske hendelsene fant sted langt fra Norge, angikk det oss her hjemme i høyeste grad. Vi ble minnet om at globalisering gir nye og store fordeler, men også nye problemer. Ved inngangen til det nye året er stemningen noe lettere.

Her hjemme markerer 2002 starten på en rekke endringer og reformer i helsesektoren. Alle er iverksatt for å møte utfordringene i helsevesenet og for å bedre helsetjenesten for pasientene.

Det er derfor store forventninger som knytter seg til dette nye året, og vi har god grunn til å ønske hverandre – et godt nytt år!

Charlotte Haug

Anbefalte artikler