Nye behandlingsmetoder

Artikkel

Den medisinsk-teknologiske utviklingen går med rivende fart. Nye behandlingsmetoder dukker opp og gir håp, ikke minst til alvorlig syke pasienter. Men nye behandlingsmetoder innebærer ikke bare en mulighet til et bedre liv eller enklere behandling, de innebærer vanligvis også en risiko for at noe kan gå galt. Dessuten koster behandlingen penger.

Hvor sikre skal vi være på risiko og effekt av nye behandlingsmetoder før de tilbys norske pasienter? Hvilken betydning har pasientenes preferanser og ønsker i en slik situasjon? I hvilken grad skal man ta økonomiske hensyn?

Diskusjonen rundt stentgraftbehandling av aortaaneurismer i dette nummer av Tidsskriftet dreier seg om denne viktige problemstillingen.

Charlotte Haug

Anbefalte artikler