Medisinsk nytt

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Transport av kolesterol ut av cellen

Lancet startet nylig en artikkelserie om molekylærbiologi og sykdomsutvikling. Første artikkel dreier seg om arterieveggtykkelse og transport av kolesterol ut av cellen (Lancet 2002; 359: 37–41). Studien omfattet 30 personer med en mutasjon i genet som koder for transportmolekylet ATP-bindende A1 (ABCA1). De som var heterozygote for genet, nådde en kritisk arterietykkelse (0,8 mm) ved gjennomsnittlig 50 års alder, mot 55 år hos friske kontroller.

Røyking i svangerskapet øker risikoen for diabetes

Risikoen for tidlig debut av ikke-insulinavhengig diabetes mellitus og overvekt øker dersom du ble utsatt for mors røyking i fosterlivet, viser en studie med over 11 000 briter fulgt fra fødsel i 1958 til fylte 33 år (BMJ 2002; 324: 26–7). Dersom moren røykte mer enn ti sigaretter daglig under svangerskapet, var risikoen for utvikling av diabetes fem ganger så stor som dersom hun ikke røykte. Det var også en signifikant sammenheng mellom antall sigaretter moren hadde røykt per dag og risikoen for overvekt hos deltakerne.

A er ikke bra for alt

I Nurses’ Health Study følges en stor gruppe amerikanske sykepleiere. 18 års oppfølging av over 72 000 postmenopausale deltakere viste at risikoen for hoftefrakturer var økt hos personer som hadde et høyt inntak av vitamin A (JAMA 2002; 287: 47–54). Relativ risiko for hoftebrudd var 1,49 (95 % KI 1,05–2,74) i gruppen som hadde høyest inntak av retinol i forhold til gruppen med lavest inntak.

Beskytter mot kreft, men fremmer aldring

p53 regnes som vårt viktige protein i forsvaret mot tumorceller (Nature 2002; 415: 45–53). Mus som ikke uttrykker p53 utvikler tidlig ondartede svulster. Imidlertid viser det seg at fremdyrkede musestammer med særlig høy p53-aktivitet aldres for tidlig, med utvikling av generell organatrofi, osteoporose og lav stresstoleranse. Funnene kan tolkes slik at aldring er en nødvendig «bivirkning» av å kunne beskytte seg mot kreft.

Anbefalte artikler