A.-M. Hvas & E. Nexø svarer:

Anne-Mette Hvas, Ebba Nexø Om forfatterne
Artikkel

Det er ikke hvem som helst, der har kommenteret vores leder. Schneede står som udbyder af de fleste, hvis ikke alle, analyser af plasma-methylmalonat (MMA), der udføres i Norge, og han yder en omfattende rådgivning vedrørende diagnostik af vitamin B12-mangel. Schneedes kommentar illustrerer tydeligt, at der fortsat er væsentlige uafklarede problemstillinger omkring brugen af MMA-analyser. Det diagnostiske problem er størst hos de patienter, der har sparsomme eller uklare kliniske tegn og moderat forhøjet MMA-værdi. Det er disse patienter, der typisk ses og udredes i almen praksis.

Schneede anfører, at mistanken om vitamin B12-mangel bør opretholdes hos patienter med MMA-værdi over 0,34 µ mol/l og normal nyrefunktion, og han giver udtryk for, at sådanne patienter bør sættes i vitamin B12-behandling. Udsagnene bygger antageligt først og fremmest på personlige erfaringer og holdninger. Arbejderne af Martin og medarbeidere og Hemmer og medarbeidere, som Schneede henviser til, er små studier, hvor patienterne ikke fik målt plasma-methylmalonat, men blev inkluderet i et ukontrolleret behandlingforsøg baseret på lave plasma-cobalaminer.

Vi foreslår, at patienter med MMA-værdi mellem 0,29 og 0,75 µ mol/l og normal nyrefunktion kontrolleres een gang årligt, eller når de får kliniske tegn på vitamin B12-mangel. Denne strategi har vi valgt, fordi vort randomiserede studium viste, at personer med ukarakteriske symptomer og en moderat forhøjet MMA-værdi ikke havde nævneværdig glæde af behandling med vitamin B12, og fordi vore studier viser, at et moderat forhøjet MMA-værdi ofte falder til en normal værdi i løbet af eet til fire år (1, 2).

Vi er helt ening med Schneede i, at der er behov for længerevarende interventionsstudier med kliniske endepunkter. Men indtil videre mener vi ikke, der er evidens for at anvende den af Schneede anbefalede grænse på 0,34 µ mol/l. Vore anbefalinger for anvendelsen af plasma-cobalaminer og MMA-analyser til diagnostik af vitamin B12-mangel i almen praksis er fortsat:

  • – Ved klinisk mistanke rekvireres primært plasma-cobalaminer

  • – Såfremt plasma-cobalaminer er i grå-zonen (125 – 250 pmol/l), suppleres med MMA-analyse

  • – Er MMA-værdi ligeledes i grå-zonen (0,29 – 0,75 µ mol/l), gentages analysen efter cirka eet år

Anbefalte artikler