Les mer om ...

Artikkel

Rettspsykiatri

Om en lovbryter er ”strafferettslig tilregnelig” eller ikke, avgjør om han eller hun kan straffes. Det er leger som definerer hvor denne grensen skal trekkes. Avgjørelsen får stor betydning for enkeltmennesker og for samfunnet som helhet.

Rettspsykiatri i fortid, nåtid og fremtid

Sykdom og tilregnelighet – fra sakkyndighetens historie

Rituell omskjæring

Er rituell omskjæring av guttebarn en oppgave for helsevesenet? Bør helsepersonell kunne reservere seg? Er det riktig å gjøre inngrep hos små barn som ikke kan gi samtykke? Mange vanskelige spørsmål knytter seg til denne debatten.

Rituell omskjæring

Erfaringer med rituell omskjæring i Norge

Rituell omskjæring i Norge

Personlighets- forstyrrelser

Hvor går grensen mellom normale, men ulike personlighetstrekk, personlighetsforstyrrelser og psykiatriske tilstander? Hva skal til for å få stempelet ”personlighetsforstyrret”?

Personlighetsforstyrrelser

Modeller for forståelse av personlighetspatologi

Folkemord

Folkemord har vært en betydelig dødsårsak i det 20. århundre. Helseprofesjonenes rolle både når det gjelder direkte medvirkning og håndtering av ettervirkninger er kompleks.

Folkemord – noen medisinske og psykologiske aspekter

Aortaaneurismer

Hvordan går det med pasienter som har gjennomgått operasjon for abdominalt aortaaneurisme? Går det bedre eller verre enn det gikk for noen år tilbake? Miljøet ved Regionsykehuset i Tromsø har evaluert sine resultater.

Åpen kirurgi for abdominale aortaaneurismer

Arrbrokk etter operasjon for abdominalt aortaaneurisme

Redningshelikopter- tjenesten

Transport med helikopter kan redde liv, men er risikofylt. Det har skjedd flere alvorlige ulykker med redningshelikopter i de senere år. Dette gjør det ekstra viktig å vurdere om tjenesten gir den helsegevinst som er ønskelig.

Redningshelikoptertjenesten i Bodø – avansert akuttmedisin eller alternativ transport?

Anbefalte artikler