Spesialistutdanningen

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

I tråd med sentralstyrets anbefaling har Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling bestemt følgende:

Haukeland Sykehus, avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Avdelingen godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II i fysikalsk medisin og rehabilitering for en periode på tre år gjeldende fra 19.11. 2001. Det forutsettes at sykehuset i perioden arbeider for å få ansatt spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering i heltidsstilling.

Godkjenningen gis under forutsetning av at ikke flere enn to av assistentlegestillingene ved avdelingen benyttes. Det forutsettes innsendt en evaluering av utdanningsvirksomheten, undertegnet av avdelingsledelsen og utdanningskandidatene, innen utløpet av perioden.

Godkjenningen gjelder for perioden 19.11. 2001-19.11. 2004.

Anbefalte artikler