Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

Elisabeth Smith Om forfatteren
Artikkel

BUP, Lofoten sykehus

godkjennes som utdanningsinstitusjon for tre år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet poliklinikk og erfaringsområdet generell barne- og ungdomspsykiatri.

Godkjenningen gjelder fra 18.12. 2001.

Åstveit distriktspsykiatriske senter

gis fornyet godkjenning som utdanningsinstitusjon for to år av hovedutdanningen i relasjon til spesialistreglene i psykiatri.

Godkjenningen gis for tjenesteområdet allmennpsykiatrisk poliklinikk og erfaringsområdene langtidsoppfølging av kronisk syke, alderspsykiatri, konsultasjonstjeneste og tilsyn med psykiatrisk sykehjem/bo- og rehabiliteringssenter.

Fysikalsk medisin 3T AS

gis fornyet godkjenning som utdanningsinstitusjon i gruppe II med tellende tjeneste for ett år i relasjon til spesialistreglene i fysikalsk medisin og rehabilitering.

Anbefalte artikler