Forbilledlig oppdatert akuttmedisin

Artikkel

Boken dekker pensum i akuttmedisin for sykepleierstudenter i grunnutdanningen, men vil også være nyttig for andre helsearbeidere. Den har 21 kapitler med emner som hjerte-lunge-redning, traumatologi, akutt indremedisin, psykisk førstehjelp, skadestedsorganisasjon, kommunikasjon etc. Den tar ikke for seg akuttmedisinske emner som ifølge forfatterne dekkes av annen faglitteratur for helsefaghøyskolene. I indremedisin beskrives således kun bevisstløshet, kramper, pusteproblemer, brystsmerter og forgiftninger. Det er ikke egne pediatri-, gynekologi eller obstetrikkapitler.

Hvert kapittel er systematisk oppbygd med medisinsk bakgrunnskunnskap, hva man må og hva man bør kunne, kliniske eksempler og detaljert, godt illustrert beskrivelse av behandlingstiltak. Layout inklusive fargevalg og overskrifter gjør det meget lett å finne frem. Boken er imponerende oppdatert, blant annet med de nyeste 2001-algoritmene for hjerte-lunge-redning. Litteraturlisten er sparsom, men oppdatert, dessverre med noen feil i referansene i teksten. Stikkordlisten er grei.

Den er medisinsk korrekt i nesten alle detaljer, med god beskrivelse av hvordan pasientene bør vurderes og behandles. Fordi feltet utvikler seg fort, er det umulig å være helt oppdatert på for eksempel at halvautomatiske defibrillatorer nå også kan brukes på barn med spesialelektroder. Gode detaljer som for eksempel bruk av scoopbåre viser at forfatterne har god klinisk erfaring og grundig oppdatering i litteraturen. Imidlertid er det noen få underlige råd som at ved mild hypotermi (36 – 34 grader) kan pasienten legges i vann som gradvis varmes til 35 – 37 grader. Dette gir ikke oppvarmingseffekt.

Boken fyller forfatternes intensjon. Den er velskrevet, lett å bruke og kan med fordel også inngå i pensum for medisinstudentene.

Petter Andreas Steen

Universitetet i Oslo

Anbefalte artikler