Ettervirkninger av traumatiske hendelser

Artikkel

Norsk katastrofepsykiatri har gjort seg internasjonalt bemerket. Ikke minst skyldes det Lars Weisæth. Han fylte nylig 60 år. Gjennom vitenskapelig forskning, undervisning og formidling via mediene har han bidratt sterkt til å gjøre feltet kjent. For å hedre ham har venner utgitt av en fagbok på engelsk.

Nils Retterstøl innleder med en oversikt over tema og personer i norsk psykiatrisk traumeforskning. Fra Australia gir Beverley Raphael interessante kommentarer til debatten om tidlig intervensjon etter traume og alvorlige tap. Wolter de Loos, indremedisiner fra Nederland, omtaler atypiske posttraumatiske reaksjoner preget av somatisering eller uforklarlig smerte. En undersøkelse av Robert Ursano og medarbeidere viser at innsatsmannskap som håndterer døde reagerer mer om de identifiserer seg med ofrene. Forhold som vanskeliggjør sorgarbeid ved dødsfall belyses av Tom Lundin fra Sverige. Ellinor Major uttrykker skepsis til påstander om generasjonsoverføring av psykiske traumer. I sin forskning fant hun ikke tegn til økt psykopatologi hos barn av norske Holocaust-overlevende og krigsveteraner. Wolfram Schüffel og Tilmann Schunck fra Tyskland tar opp forskjeller mellom PTSD og PTSD-O (O står for organisk).

Posttraumatisk vekst er blitt et sentralt tema i senere år. Gjennom omtale av en terapi viser Roderick Ørner og Roger Bretherton hvordan en kvinne vender sin angst til vekst. Inge Genefke grunnla det anerkjente danske rehabiliteringssenter for torturofre. Hun understreker betydningen av å dokumentere tortur og å rehabilitere ofre. Lars Mehlum avslutter boken ved å gjennomgå Forsvarets arbeid med å redusere selvmord, særlig blant unge i militærtjeneste.

Noen avsnitt med empiriske data virker lite gjennomarbeidet. Dessuten burde forfattere uten engelsk som hovedspråk fått bedre språkvask. Teksten sjeneres av unødige trykkfeil. Boken er lettlest, har et behagelig format og inneholder interessante innslag fra senere års debatt og forskning. Den er av interesse langt utover psykiateres rekker.

Boken kan enklest bestilles ved å sende kr 230 til bankgiro 7058.05.60537, Atlantic Press AS, Postboks 146, 1306 Bærum Post Terminal eller mmortens@c2i.net.

Are Holen

Medisinsk Teknisk forskningssenter

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Trondheim

Anbefalte artikler