Gunstein Instefjord

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Gunstein Instefjord

Gunstein Instefjord
30.04.2002
Lønn skal være et personalpolitisk virkemiddel og sikre at samfunnets kunnskapsressurser kanaliseres dit de nyttegjøres best. Det er lite målrettet å gi samme lønnstillegg til alle arbeidstakere over...
Gunstein Instefjord
30.08.2001
Intensjonen bak medlemsskapet er gjensidig å utnytte nettverk og kompetanse der organisasjonene har felles interesser. I praksis kan det bety utveksling av informasjon, deltakelse i innsamlinger og...