www.tidsskriftet.no

Artikkel

Tidsskriftets Internett-utgave utvikles gradvis. Den som ikke orker å vente på postdistribusjonen, kan lese Tidsskriftet på nettet fra midnatt hver utgivelsesdag. Fra og med fjoråret er alt stoff tilgjengelig i fulltekst og for hvert nummer økes stoffmengden i arkivet. Søkesiden er forbedret og gir også mulighet for søk i andre medisinske databaser. Nettsidenes utseende er nylig modernisert, og siste forbedring er muligheten for såkalt PDF-utskrift. Ved hjelp av knappen Utskriftsvennlig kan alle artikler skrives ut med en layout som er identisk med papirversjonens. Vi har dessuten sikret oss den mest naturlige Internett-adressen av alle og finnes foruten på Legeforeningens hjemmesider nå også på adressen www.tidsskriftet.no

Magne Nylenna

Anbefalte artikler