Omsorgssentre bygger nettverk og broer

Kari Ronge Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 9/2001, side 1168 er det oppstått en redigeringsfeil i ingressen. Det skal stå: Omkring 120 000 nordmenn lever i dag med en kreftdiagnose. Hvert år får rundt 20 000 diagnosen.

Anbefalte artikler