Med pasientens egen penn

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

I Tidsskriftet nr. 9/2001, side 1136 er den korrekte tittel på Norman Cousins bok Anatomy of an illness.

Anbefalte artikler