Les mer om ...

Artikkel

Intrakraniale blødninger

Blant vel 4 000 rettsmedisinske obduksjoner i Trondheim var det 116 tilfeller av intrakraniale blødninger uten bruddskader. Halvparten av personene hadde intracerebral blødning, en tredel subaraknoidalblødning og en femdel subdural blødning.

Rettsmedisinske aspekter ved intrakraniale blødninger

Akupunktur mot lumbago

En sammenlikning av antiflogistika og akupunkturbehandling hos 60 pasienter med akutt lumbago viser at akupunktur gav like god effekt som medikamenter og færre tilbakefall i løpet av 12 måneders oppfølging.

Akupunktur kontra antiflogistika ved akutt lumbago

Myelomeningocele og vannlating

Av 51 undersøkte personer med myelomeningocele hadde 18 urostomi. Resten hadde intakt blære, og de fleste av disse hadde urininkontinens. Nyreforandringer forekom hos en tredel av alle, men ingen hadde manifest nyresvikt.

Vannlatingsproblemer og urinveiskomplikasjoner hos ungdom og voksne med myelomeningocele

Oppfølging av urinveisproblemer hos voksne med myelomeningocele

Forstand og forståelse

Serien om filosofiske emner i medisinen fortsetter med artikler om legen som kroppstekniker og om moralsk visdom.

Opprettelsen av Kreftregisteret

Hvor dyktig er legen?

Akutt dialyse- trengende nyresvikt

Ut ifra Rikshospitalets pasientpopulasjon var insidensen av akutt dialysetrengende nyresvikt vel 50 per million innbyggere i 1998. De fleste pasientene hadde oligurisk nyresvikt utløst av kirurgiske inngrep, sepsis eller medikamenter, og årsaken var som regel multifaktoriell. Dødeligheten var 41 % to måneder etter dialysestart.

Akutt dialysetrengende nyresvikt ved Rikshospitalet i 1998

DNA-mikromatriser

Ved hjelp av avansert DNA-teknikk og moderne bioinformatikk kan uttrykk av mange tusen gener analyseres. Mikromatriser og datagruvedrift er blant ”nyordene” som må læres.

Hvordan kan vi håndtere all genetisk kunnskap som blir tilgjengelig? Har vi en rett til ikke å kjenne vår genetiske risiko?

Måling av genaktivitet med DNA-mikromatriser

Ny kunnskap fra måling av genuttrykk gjennom DNA-mikromatrise

DNA-mikromatriser og retten til ikke å vite

Gynekologisk kreft

Fertilitetsbevarende behandling er aktuelt hos mange kvinner med gynekologisk kreft. Bør det utføres selektiv eller omfattende lymfadenektomi ved gynekologiske kreftoperasjoner?

En kartlegging av oppfølgingen etter kreftbehandling ved 36 gynekologiske avdelinger viser store variasjoner. Rutinekontroller avdekker i liten grad asymptomatiske residiver.

Gynekologisk kreftbehandling

Fertilitetsbevarende behandling ved gynekologisk kreft

Lymfadenektomiens rolle ved gynekologiske canceroperasjoner

Rutinekontroller etter gynekologisk cancerbehandling

Anbefalte artikler