Hovedtillitsvalgt for Akademikerne i Telemark

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Terje Keyn

Avtalen har gitt Akademikerne en 120 %-stilling for tillitsvalgte. Av dette har Legeforeningen fått én stilling for hovedtillitsvalgt Terje Keyn. Hans tid skal fordeles på 60 % som fylkeshovedtillitsvalgt og 40 % som hovedtillitsvalgt ved Telemark sentralsjukehus.

– Tannlegene har fått den resterende 20 %-stillingen siden de er desentraliserte og derfor har spesielle behov, sier Terje Keyn.

– Legeforeningen har doblet sin frikjøpsprosent, og det er oppmuntrende at de øvrige organisasjonene hadde tillit til at Legeforeningens tilllitsvalgte kan ivareta også deres interesser, sier han.

Han forteller at Akademikerne har fått seks tillitsvalgtposisjoner ved Telemark sentralsjukehus, tre til legene, to til psykologene og én til sivilingeniørene. På Rjukan blir Legeforeningens hovedtillitsvalgte også hovedtillitsvalgt for Akademikerne. Etter forrige tilpasningsavtale hadde Legeforeningen 50 %-stilling frikjøpt, mens tannlegene hadde en 10 %-stilling frikjøpt.

– Dette er en stor forbedring for å ivareta medlemmenes interesser, sier Terje Keyn.

Samarbeidsavtale

– I dette forberedende året før statlig overtakelse av sykehusene valgte vi å legge vekt på fordelene ved å ha en samarbeidsavtale som regulerer våre innbyrdes forhold i Akademikerne, sier Terje Keyn.

Samarbeidsavtalen bygger på en mal utarbeidet av Akademikerne sentralt med lokale tilpasninger og gjelder fra 1.2. 2001.

De hovedtillitsvalgte for organisasjonene i Akademikerne utgjør et lokalt styre eller samarbeidsforum for Akademikerne. All utadrettet aktivitet skal som hovedregel være basert på konsensus. Som hovedtillitsvalgt skal Terje Keyn bl.a. informere alle organisasjonene i Akademikerne og de tillitsvalgte om saker av betydning for medlemmene. Han skal representere Akademikerne overfor fylkesrådmannen og hans stab og koordinere høringssvar og andre uttalelser fra organisasjonene i Akademikerne. Keyn ser frem til kontakt på kryss og tvers med medlemmer og tillitsvalgte i Akademikerne.

Kontakt: Terje Keyn, Telemark sentralsjukehus, 3700 Skien. Telefon 35 00 35 00, mobiltelefon 93 68 86 45. E-post: tbkeyn@online.no

Anbefalte artikler