Medisinsk årbok – bredspektret opplysning

Artikkel

Medicinsk årbog er et dansk-norsk samarbeidsprosjekt som hvert år tar mål av seg til å spre informasjon om aktuelle nyvinninger, debatter og utviklingen i den medisinske verden. Målgruppen er alle leger, uansett spesialitet. Artiklene belyser ulike fagområder på en slik måte at det er interessant lesing både for kolleger fra andre spesialiteter, studenter og for spesialister i det aktuelle faget.

Boken er i praktisk mykformat, velegnet til å lese både på kontoret, i godstolen og på reise. Tabeller og illustrasjoner er godt utformet og bidrar til liv og luft i de fleste artiklene. Bidragsyterne i årets bok kommer fra Danmark og Norge. Artiklene er skrevet på dansk og norsk, og er lettleste for alle som behersker et nordisk språk.

Medicinsk årbog 2001 spenner vidt i valg av temaer, og er interessant lesning for alle som ønsker å løfte blikket litt opp fra egen spesialitet. Åpningsartikkelen gir oss innsikt i hvorfor røykere fortsetter å røyke – en påminnelse om at livet og tilværelsen er mangfoldig. Innsikten er overførbar til hvorfor mye av den opplysningsvirksomhet og behandling vi bedriver ikke nødvendigvis gir ønskede resultater. En annen artikkel gir nyttige, konkrete råd i hjertesviktbehandling, og CRP-brukens kliniske relevans belyses i et kortfattet, oversiktlig bidrag. Blant de 20 artiklene i årets bok er vi også innom det humane genom, cochleaimplantat, utfordringer i spenningsfeltet mellom empati og high-tech, organisering av traumebehandling, pasientskadeerstatningsordninger og mye mer. De fleste artiklene belyser områder som er under debatt og gir dermed nyttig bakgrunnsinformasjon. En liten godbit er artikkelen om luktesansens betydning for mennesket – vi styres nok ikke av fornuften alene . . .

Artiklene kan leses uten hensyn til rekkefølgen, og de fleste temaene har lang holdbarhet. Bakerst i boken finnes en alfabetisk oversikt over årbøkenes innhold i perioden 1992 – 2001. Det er ønskelig med et bedre system for gjenfinning av artiklene, for de fleste er for interessante til bare å forsvinne i bokhyllene.

Anette Fosse

Øvermo Legesenter

Mo i Rana

Anbefalte artikler