Kunnskapsbasert barnelærdom

Artikkel

Evidence based medicine, eller kunnskapsbasert medisin som er det norske begrepet, defineres her slik: ”The integration of clinical information obtained from a patient with the best evidence available from clinical researh and experience, and the application of this knowledge in that child.”

Formålet med boken er å beskrive prinsippene for kunnskapsbasert medisin og illustrere anvendelse av disse prinsippene på pediatriske pasienter.

Målgruppen er hovedsakelig leger som arbeider med klinisk pediatri, men andre grupper kan også ha nytte av boken. Den gir kunnskap om evaluering av vitenskap som burde være obligatorisk for enhver som driver forskning og for alle som benytter seg av medisinsk litteratur. I boken beskrives en mal å tenke etter når man står overfor en medisinsk oppgave. Den kan gi studenter en god start.

Etter et omfattende forord følger et godt minileksikon for viktige ord og uttrykk og en svært lang liste med forkortelser. Resten av boken er delt i tre. Første del gir leseren bakgrunn og ferdigheter som er nødvendig for å praktisere kunnskapsbasert læring, som å stille de riktige spørsmålene, finne litteratur, beregne prevalens og prognose, vurdere diagnostiske tester og behandling, evaluere oversiktsartikler og kliniske veiledere, bestemme kliniske mål, bedømme livskvalitet og omsette kunnskap i praksis. Annen og tredje del omhandler tiltak overfor friske barn (undersøkelse, forebyggende arbeid) samt noen vanlige og noen alvorlige sykdommer. Hvordan klinikere anvender kunnskapsbasert medisin på pasienter, er med. Prosessen beskrives fra forming av spørsmål til anvendelse av integrert viten.

Boken er meget pedagogisk og lettlest. Alle spesielle ord og uttrykk defineres. Det forutsettes ikke kunnskap innen statistikk eller epidemiologi (ei heller mye pediatri). Selv om det er mange forfattere har den et helhetlig preg. Hvert kapittel er godt definert og de viktigste budskapene er uthevet. Layouten er litt kjedelig, men svært funksjonell.

Med denne boken kan man lære å bruke verktøyet kunnskapsbasert medisin.

Kirsti Haaland

Barnesenteret

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler