Endelig en norsk lærebok i urologi

Artikkel

Dette er den første norske læreboken i urologi. Forfatterens intensjon er å gi en innføring i faget. Den er først og fremst beregnet på medisinstudenter, men boken henvender seg til alle grupper helsepersonell og andre som ønsker kunnskap om urologi.

Boken er delt i fem kapitler om symptomer, sykdommer, undersøkelser, behandling og et tillegg som inneholder forskjellige klassifikasjoner og skjemaer. Kapitlene er delt i ryddig nummererte avsnitt. Viktige poenger er omtalt i egne tekstbokser. Boken er rikt illustrert med tegninger, røntgenbilder og fotografier av forskjellig utstyr. Alle illustrasjoner har god, forklarende tekst. Bakerst i boken finnes en fyldig indeks. Papiret er matt.

I de fleste lærebøker er stoffet disponert rundt bestemte sykdommer. I denne boken har man valgt en annen kapittelinndeling som er didaktisk god. Ved å samle omtalen av symptomer, undersøkelser og behandling i egne kapitler, gis leseren større forståelse for urinveienes symptomspråk og prinsippene for utredning og behandling. Det er imponerende at forfatteren har klart dette uten å gjenta seg selv.

Boken er en personlig presentasjon av faget fra en av nestorene i norsk urologi, Brynjulf Otnes, en som både mestrer operasjonskniven og pennen. Språket er presist, stilen er ofte muntlig, av og til humoristisk. Alle vurderinger er nøkterne. Alle vanlige tilstander og praktisk viktige emner i urologien er omtalt. De fleste illustrasjonene er meget gode.

Det er vanskelig å skrive gode lærebøker, og spesielt vanskelig å skrive kortfattet. Otnes mestrer dette ved å presentere sitt eget syn på urologiske tilstanders forekomst og behandling istedenfor lange utredninger om andres arbeid. Etter mitt skjønn er det disposisjonen, og den personlige måten emnene presenteres på, som er bokens fortrinn. Uten referanser og henvisninger til annen litteratur er den kort og godt en innføring i faget, slik den er tenkt å være.

Dette er ikke bare en bok til å slå opp i, men til å lese. Det er bare å gratulere forfatteren og hans medhjelpere med et vellykket prosjekt. Boken anbefales på det varmeste for alle som har befatning med faget urologi.

Truls E. Bjerklund Johansen

Kirurgisk avdeling

Urologisk seksjon

Telemark sentralsjukehus

Porsgrunn

Anbefalte artikler