Schengen-avtalen og narkotiske legemidler til eget bruk

Aktuelt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Abstract

  25. mars ble Norge med i Schengen-samarbeidet. Dette innebærer at brukere av legemidler som er klassifisert som narkotika må ha med attest ved reiser til land som omfattes av Schengen-avtalen.

  Artikkel

  Statens legemiddelverk vil utstede erklæringer som reisende trenger for å kunne ta med seg narkotiske legemidler til eget bruk. Det kreves attest for hvert enkelt narkotikaklassifiserte legemiddel og denne skal medbringes på reisen.

  Land som omfattes av Schengen-avtalen, er Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Island, Italia, Luxembourg, Nederland, Norge, Portugal, Spania, Sverige, Tyskland og Østerrike.

  Ved reiser til disse landene kreves attest ved medbringing av legemidler som for eksempel Flunipam, Rohypnol, Valium, Vival og Sobril, og legemidler med innhold av morfin, petidin, ketobemidon, metadon, og buprenorfin (Temgesic, Subutex). Attestkravet gjelder også for legemidler som Ritalin, Dexamin og Dexedrine.

  Listen over legemidler som omfattes av attestkrav, kan variere noe fra et land til et annet innen Schengen-området.

  Attesten utstedes for inntil 30 dagers forbruk, og fås ved skriftlig henvendelse til Legemiddelverket innen 14 dager før avreise. Kopi av resepten på det aktuelle legemidlet må vedlegges henvendelsen.

  Andre opplysninger som må med: forskrivende leges navn og adresse, legemidlets navn og styrke, pasientens, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, passnummer og reisens varighet.

  Ved reiser til eller fra land som ikke er omfattet av Schengen-avtalen, er det ingen endringer i de bestemmelser som gjelder for medbringing av legemidler.

  En liste over legemidler i Norge som omfattes av attestkravet skal utarbeides og legges ut på nettsiden: www.legemiddelverket.no

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media