Medisinstudentenes humanitæraksjon – Helse Uten Grenser

Ingrid R. Einarsveen Om forfatteren
Artikkel

Helse Uten Grenser (HUG) hører inn under Norsk medisinstudentforening og er medisinstudentenes humanitæraksjon. Humanitæraksjonen er partipolitisk og religiøst uavhengig.

Den norske hovedkomiteen blant venner under besøk i Niger i februar. Maria Ramberg, Kristian Onarheim, Åshild Soltvedt, Calista Ophilia Croos, Ingrid Rønholt Einarsveen, Karin Elisabeth Sundt Eklund. Foto R. M. Akselsen

Samarbeid

Annethvert år arrangeres en innsamlingsaksjon i samarbeid med en bistandsorganisasjon til et helseprosjekt i et område med stort hjelpebehov.

Medisinstudenter ved landets fire universiteter er engasjert i aksjonen. Foruten innsamlingsdelen arrangeres debatter, foredrag og sosiale innslag for å øke engasjement for humanitært arbeid blant studentene. Vi ser en naturlig sammenheng mellom vårt fremtidige virke som leger og et engasjement for mennesker også utenfor vår del av verden.

Hovedkomiteen er ansvarlig for gjennomføringen av aksjonen. Komiteen består av en representant for hvert studiested samt leder, økonomiansvarlig, sponsoransvarlig og PR-ansvarlig. I hver av universitetsbyene er det komiteer som arbeider med den praktiske gjennomføringen av aksjonen.

Humanitæraksjonen gjennomføres helt og holdent på frivillig basis. Alle utgifter dekkes av sponsorinntekter og organisasjonen har ingen administrasjonskostnader.

Nytt av året er at sykepleierstudentene i Oslo skal samarbeide med medisinstudentene om et vellykket arrangement. Dette er en god mulighet for samarbeid på tvers av faggrenser innen helsesektoren.

Høstens aksjon

Ved høstens aksjon, som går av stabelen 1.–8. september, skal vi samle inn penger til et brønnboringsprosjekt ved en klinikk i landsbyen Dan Issa i Maradi i Niger i Vest-Afrika.

Klinikken dekker et område der det bor 50 000 mennesker. Klinikken har ingen lege ansatt, men det jobber tre sykepleiere, to jordmødre, en tekniker og en assistent der. De vanligste sykdommene i området er luftveisinfeksjoner, malaria og diaré. Det drives omfattende vaksinasjonsvirksomhet både ved klinikken og i landsbyene.

Det er ikke tilgang på rent vann ved klinikken eller i området omkring. Pasientene må drikke overflatevann som fylles opp i løpet av regntiden. Vannet anbefales ikke som drikkevann for mennesker. For å kunne holde en god hygienisk standard ved klinikken er man avhengig av å kjøpe vann. Dette er dyrt, og kostnadene må dekkes av pasientene selv. Rent vann er av stor betydning for at klinikken skal ha muligheten til å gi sine pasienter et godt helsetilbud. Vi ønsker å hjelpe til litt på veien.

Tidligere HUG-aksjoner

1991: Samarbeid med Norsk Folkehjelp om mor-barn-klinikk i Gaza i Israel.

700 000 kroner ble samlet inn.

1993: Samarbeid med SAIH om HIV/

AIDS-forebygging i Zimbabwe. Innsamlet beløp: 400 000 kroner.

1995: Samarbeid med Kirkens Nødhjelp om øyeklinikk i Nepal. 1 550 000 kroner ble samlet inn.

1997: Samarbeid med SOS Barnebyer om helsestasjon i Zaire. 1 300 000 kroner innsamlet.

1999: Samarbeid med Kirkens Nødhjelp om HIV/AIDS-forebyggende arbeid i Sørøst-Asia. Resultat: 1 800 000 kroner.

Anbefalte artikler