Hans Asbjørn Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Hans Asbjørn Holm

Hans Asbjørn Holm
06.11.2008
Batalden, PB Godfrey, MM Nelson, EC Quality by design A clinical microsystems approach. 459 s. San Francisco, CA: Jossey-Bass, 2007. Pris GBP 45 ISBN 978-0-7879-7898-3 Denne boken gir den nødvendige...
Hans Asbjørn Holm
11.06.2009
Kvalitetsforbedring av helsetjenesten har i mange år vært et forsømt felt i akademia. De siste årene har vist en oppløftende utvikling, og det er nå på tide å få etablert et akademisk miljø som har...
Renate Häger, Pål Øian, Stein Tore Nilsen, Hans Asbjørn Holm, Anne Birgitte F. Berg
12.01.2006
I Norge var keisersnittfrekvensen forholdsvis konstant på 2 % frem til begynnelsen av 1970-tallet for så gradvis å øke til 12 – 13 % på 1990-tallet. Fra 2001 kom det en markant økning til 15 % ( 2 ,...
Audun Fredriksen, Bjørn Oscar Hoftvedt, Hans Asbjørn Holm, Einar Skoglund
05.01.2006
Utdanning har preget Legeforeningens faglige aktivitet helt fra stiftelsen i 1886. Foreningens medlemmer utfører et betydelig ubetalt arbeid for å vedlikeholde, kvalitetssikre og videreutvikle det...
Hans Asbjørn Holm
06.02.2003
Brev fra USA Kjører du nordover fra Boston, Massachusetts, kommer du til staten New Hampshire. Jeg reiste denne veien første gang en sen vinterkveld med buss til Lebanon. På bussstasjonen skulle det...
Hans Asbjørn Holm
20.11.2002
I 1999 lanserte Accreditation Council for Graduate Medical Education (ACGME) i USA det såkalte «Outcome Project» (1) som fikk umiddelbar tilslutning fra American Board of Medical Specialties (ABMS),...
Hans Asbjørn Holm
30.03.2001
I et møte helseminister Tore Tønne 6. mars fikk organisasjonene utdype sine synspunkter på prosessen rundt statlig overtakelse av sykehusene. Spørsmålet om privatisering av spesialisthelsetjenesten...
Einar Skoglund, Anders Taraldset, Hans Asbjørn Holm
02.06.2005
De nordiske landene har et nært historisk og kulturelt fellesskap, et noenlunde likt utdanningssystem og for Norge, Sverige og Danmarks vedkommende et språklig fellesskap. Landene har i mange år hatt...
Hans Asbjørn Holm, Kirsten Osen
15.11.2011
Atomvåpnene truer liv og helse. Atommaktene rår over mer enn 20 000 atomstridshoder, mange utplassert rundt om i verden og i u-båter, nok til å tilintetgjøre alt liv på jorden – flere ganger. Det er...
Hans Asbjørn Holm
02.09.2014
Dette er en viktig og god leder om forbedringsarbeid ( 1 )! Det er et tankekors at system og prosessforbedring – basert på Demings Plan-Do-Study-Act (PDSA-sirkelen) – ikke har fått større plass enn...