Hans Asbjørn Holm

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Hans Asbjørn Holm (f. 1941) er pensjonert lege, spesialist i indremedisin og tidligere fagdirektør i Legeforeningen.

Ingen oppgitte interessekonflikter.

Email: asbjholm@online.no

Artikler av Hans Asbjørn Holm
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media