Bare å beklage

Artikkel

Uønskede hendelser er uunngåelige i klinisk medisin. Selv om målet er å eliminere feil, oppstår uheldige situasjoner. Når noe går galt, er det alltid grunn til beklagelse. I tillegg til åpenhet og ærlighet har pasienter og pårørende behov for grundig informasjon. Deretter må det som har skjedd, brukes til læring og forbedring.

Frykten for juridiske konsekvenser må ikke hindre oss i å si de avgjørende og ofte magiske ordene: Jeg beklager.

Magne Nylenna

Anbefalte artikler