Tidsskriftet og Legeforeningens prioriteringer

Harald Langberg Om forfatteren
Artikkel

Det var med stor lettelse at jeg leste i Tidsskriftet nr. 19/2000 at Legeforeningens advokat mener det er en alvorlig sak at et virusprogram, som svært mange leger har hatt glede av, i en spøkefull annonse hadde ”Misbrukt” ”lægeforeningens” logo (1). Denne logo er til forveksling lik logoer som brukes i mange andre land og selv om den omtalte logo var forandret, var det fremdeles mulig å se tydelige likheter. Det er nesten rart at ikke Legeforeningen tok et skritt videre, siden ”Kommersiell utnyttelse av logoen er en alvorlig sak for Lægeforeningen”. Dette går jeg ut fra er en spøk.

Ellers må jeg også få lov til å uttrykke stor forundring over alt det Tidsskriftet bringer av opplysninger av ikke-faglig karakter. Det være seg leger på tur i eksotiske himmelstrøk, enten i embeds medfør eller kun på seiltur. Spesielt er jeg veldig fornøyd med inngående reportasjer gjerne over flere sider om helsestell i fjerntliggende landsbyer, gjerne på mer sydlige breddegrader. Disse opplysningene er jo ikke tilgjengelig andre steder og må jo være midt i blinken for et fagtidsskrift (2).

I Tidsskriftet nr. 19/2000 er det en overskrift – Slutten på praksisutvalgene – som jeg har ventet lenge på (3). Jeg har hele tiden tvilt på berettigelsen av disse praksisutvalgene, og i en sak som jeg har fått anledning til å studere nærmere var representanten for Legeforeningen tydeligvis ikke representant for legen, men tilkjennegav at han ikke kjente regelverket, mens de andre representantene i utvalget var bedre orientert.

For øvrig vil jeg igjen få uttrykke stor takknemlighet over at vår fagforening konsentrerer alt arbeid og ressurser om fagforeningsarbeid og ikke kaster bort tiden på uvedkommende saker.

Anbefalte artikler