Forventet endring i refusjonsordningen for Utdanningsfond III

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

For 2001 er det kjent at tilskuddet fra normaltariffen for første halvår er 14,9 millioner kroner. Fastlegeforhandlingene og forslag til avtale innebærer tilskudd fra normaltariffen på 31 millioner kroner til Utdanningsfond III for perioden 1.7. 2001–30.6. 2002, eller 15,5 millioner kroner for annet halvår 2001. Sum tilskudd forventes å bli 30,4 millioner kroner for 2001. I tillegg kommer finansinntekter på ca. 2 millioner kroner.

– Basert på den økonomiske situasjonen vil fondsutvalget vurdere de eksisterende retningslinjene, skriver Rolf Schøyen, leder av fondsutvalget i et brev til sentralstyret.

– Inntektene til Utdanningsfond III vil i noen grad være avhengig av om fastlegeavtalen blir vedtatt i ekstraordinært landsstyremøte 14.11. 2000, fortsetter Schøyen i brevet.

Fondsutvalget ønsker å kunne åpne for refusjon til etterutdanning for ferdige spesialister. Utvalget vil også vurdere en positiv justering av retningslinjene for refusjon til spesialistkandidatene. Generelt vil fondsutvalget se om det er grunnlag for å øke satsen for utgifter til overnatting, idet denne nå ligger på et nivå som er for lavt i forhold til prisnivået. Fondsutvalget vil i møte 21.11. 2000 drøfte endringer i retningslinjene.

Anbefalte artikler