Varierende om lymfødem

Artikkel

I boken gis en omfattende beskrivelse av kroppens væskebalanse og -omsetning, lymfesystemets funksjon og lymfødemets patofysiologi og klinikk. Når det gjelder kapitler om behandling er det meste med, men utvalget virker tilfeldig og vektleggingen av de enkelte metoder er uforståelig og veldig annerledes enn i Skandinavia og på kontinentet. Metoder som mikrokirurgi og fettsuging er knapt nevnt. Meget usikre behandlinger som transkutan elektrisk nervestimulering (TENS) omtales, derimot er ikke varmebehandling nevnt. Den er riktignok omstridt, men brukt i Kina i generasjoner og også anvendt ved visse sentre i Europa. Indikasjon for reduserende kirurgi er på retur, men andre kirurgiske metoder slik som mikrokirurgi og fettsuging er i fremgang. De er knapt nevnt.

Boken er utmerket når det gjelder fysiologi og patofysiologi, den har en meget god klinisk beskrivelse av de forskjellige former for lymfødem og komplikasjoner. Den har utmerkede foto. Redigeringen av kapitler som gjelder behandling virker tilfeldig og fremmed.

Boken kan anbefales som supplerende lesing når det gjelder sykdomslære og klinikk, men gir dårlig rettledning for valg av behandlingsmetoder.

Carl Fredrik Petlund

Norsk lymfødemklinikk

Oslo

Anbefalte artikler