Å skjerpe sin tanke

Artikkel

Boken er primært skrevet for leger under spesialistutdanning, men også for studenter i terminer med klinisk virksomhet og andre leger som er opptatt av å basere sin praksis på det forfatterne kaller pålitelig kunnskap.

Dette er ikke et oppskriftshefte for håndtering av kliniske problemstillinger og boken gir heller ikke svar på om samfunnet bør betale for mammografiundersøkelser. Det er imidlertid en lærebok i hvordan man skal finne og vurdere forskningsbasert informasjon med tanke på å treffe slike beslutninger. Intensjonen er også å omtale hvilken annen informasjon det er behov for. Forfatterne påpeker hvor viktig det er å stille gode spørsmål i klinisk praksis og stiller selv spørsmål i form av oppgaver i slutten av hvert kapittel.

Fagutviklingen drives fremover i forsøk på å besvare fem medisinske kjernespørsmål:

  • – Hvorfor blir noen syke?

  • – Hvordan avgjør vi om noen er syke?

  • – Hva kan vi gjøre for den syke?

  • – Hvordan går det med den som er syk?

  • – Hvordan er det å være syk?

Disse spørsmålene må stilles både i individrettet, klinisk medisin, men også når det skal fattes beslutninger om helsespørsmål i et samfunnsmedisinsk perspektiv.

Forfatterne mener at systematiske litteraturoversikter er ønskelige for å gi svar på kjernespørsmålene. De viser til The Cochrane Library som finnes på CD-ROM, men også på Internett ( www.nettdoktor.no ).

Du kan lære følgende:

  • – Hvordan lete etter litteratur og hvor

  • – Hvordan foreta en kritisk litteraturvurdering, både med hensyn til effektstudier og årsaks- og prognosestudier

  • – Hvordan lages systematiske litteraturoversikter

  • – Hvordan lages kliniske retningslinjer

  • – Om implementeringsstrategier

Boken lever opp til den første intensjonen om å være en velskrevet, oversiktlig og lettlest lærebok som viser hvordan man kan tilegne seg forskningsbasert, kvantitativ informasjon om hvordan det går med et gjennomsnittlig individ i en gruppe som deltar i en studie. Dette er viktig kunnskap. Derimot beskrives i liten grad hvilken annen informasjon som trengs, noe som vel henger sammen med at kunnskapsbasert medisin heller ikke gjør dette i tilstrekkelig grad.

Irene Hetlevik

Ranheim legesenter

Ranheim

Anbefalte artikler