Problembasert indremedisin

Artikkel

Ved flere medisinske fakulteter, både i Norge og utenlandet, er undervisningsmodellene endret de siste årene. I praksis har man redusert antall tradisjonelle forelesninger og satset på problembasert læring (PBL). PBL praktiseres ved at studentene deles i mindre grupper og får utdelt oppgaver som skal besvares ved hjelp av selvstendige litteratursøk. Etter noen dager møtes gruppen og læreren til drøfting og oppsummering. Det er denne undervisningsformen som har inspirert forfatterne av denne svenske boken i indremedisin. Målgruppen er studenter, som er i siste indremedisinske termin/semester, og leger i utdanningsstillinger.

Boken har kapitler innen nyre-, blod-, hjerte-, fordøyelses- og lungesykdommer samt revmatologiske og endokrinologiske sykdommer. Hvert kapittel har inntil ti kasuistikker supplert med flere tilleggsspørsmål. Det er også lagt ved enkelte fargebilder, røntgenbilder, EKG eller andre prøvesvar. Forfatterne tar opp mange adekvate problemstillinger og bildene/prøveutskriftene gjør det engasjerende. Jeg savner imidlertid et eget kapittel om infeksjonssykdommer. Venøs trombose er heller ikke omtalt.

Denne boken erstatter verken klassiske lærebøker eller oppslagsverk i indremedisin, og blir derfor å regne som et supplement. Den egner seg godt som grunnlag for kollokvier, og som kilde for PBL-ansvarlige lærere. Personlig tror jeg imidlertid at denne typen bøker presenteres best i Internett-format. Det vil gi nærmest ubegrensede muligheter i presentasjon av prøvesvar, bilder, lyd, etc. og oppdateringen vil foregå mye raskere.

Bjørn Bendz

Medisinsk divisjon

Ullevål sykehus

Anbefalte artikler