Varsler – noen strøtanker

Artikkel

Vi har fått en kommentar til Språkspalten i Tidsskriftet nr. 2/2000 og det anbefalte norske avløserordet varsler (1).

Reaksjonen går på at varsler også er navnet på en fugl. Denne har overlevelsesmekanismer som kanskje ikke skulle henge ved en stakkars whistleblower. Den dreper småfugl og spidder dem på tornebusker, for slik å ha matlager. Det er fuglens overlevelsesmønster.

Anbefalte artikler