Atresi av bakre neseåpning

Per Stavem Om forfatteren
Artikkel

Det gresk-latinske navnet på bakre neseåpning er choana. Etterat Språkrådet har drevet en utryddelseskampanje mot c-er i norsken, skriver Tidsskriftet nå ikke choanal men koanal (1). Ordet choanalatresi blir nå skrevet koanalatresi, som assosieres litt for lett med analatresi.

Jeg vil foreslå at man istedenfor koanalatresi skriver choana-atresi eller koana-atresi, ev. fornorsker og skriver atresi av bakre neseåpning.

I det engelske summary etter denne artikkelen skrives for øvrig choanalatresia i ett ord tre forskjellige steder. I litteraturlisten står det imidlertid et dusin ganger choanal atresia i to ord, som er det riktige på engelsk.

Anbefalte artikler