Les mer om ...

Artikkel

Musikk . . .

Musikk har både angstdempende og smertelindrende virkning, og musikkmedisin er foreslått som egen medisinsk disiplin. Hvilken plass har musikk i pasientbehandlingen og i legers liv?

Hvordan virker musikk på menneskekroppen?

Eksempler på bruk av musikk i klinisk medisin

Musikk i legeliv og legesjel

En harmonisk askeladd

. . . litteratur . . .

Skjønnlitteratur kan brukes i medisinsk utdanning, og lesing er en mektig aktivitet som former både mennesker og samfunn.

Ord og toner

Medisin og litteratur – tolking og diskusjon av skjønnlitterære tekster i grunnutdanningen

Leselyst i pasientsengen

. . . og mennesket bak

Sammenhengen mellom et kunstverk og kunstneren bak opptar mange. Vil en medisinsk innfallsvinkel hjelpe på forståelsen?

I tillegg til en omfattende drøfting av psykopatografien som sjanger, presenteres biografisk og medisinsk informasjon om Goethe, Tsjekhov, Pusjkin og Schubert.

Goethe om medicinen och sina sjukdomar

Anton Tsjekhov – en selvbedrager?

Aleksander Pusjkins duell – biografiske og medisinske aspekter

De uærlige, de uvitende og de gale kunstnere – psykopatografien og andre veier til kunstnerens sjel

Franz Schubert – hans liv, musikk og sykdommer

Utbrente leger

To av fem leger opplever at de arbeider for hardt og føler seg oppbrukt når arbeidsdagen er over. Men bare 3 % av norske leger kan karakteriseres som «utbrente».

Utbrenthet – et nyttig begrep?

Hva er utbrenthet?

Legerollen

Legegjerningens historie er like gammel som mennesket selv. Kan legen være barmhjertig samaritan overfor den enkelte pasient og samtidig ta ansvar for fellesskapets ressurser?

Hvem har krav på legens lojalitet?

Legegjerningen som kunstnerisk aktivitet

Legen – den enøyde samaritan?

Den andre – ei brevveksling

Lav inntekt – dårlig helse

En undersøkelse blant 30 000 norske kvinner viser at det fortsatt er betydelige ulikheter i helse avhengig av inntekt.

Sosioøkonomisk status, selvvurdert helse og sykdom blant norske kvinner i alderen 45 – 64 år

Hjernesvulster hos barn

En oppfølging av 115 barn med primære hjernesvulster viser en langtidsoverlevelse etter kirurgi og strålebehandling på over 50 % ved medulloblastom og lavgradige gliomer.

Langtidsoverlevelse etter kirurgi og strålebehandling av hjernesvulster i barnealder

Blodtrykksmidler

To tredeler av alle blodtrykkspasienter i allmennpraksis får kun ett legemiddel.

Kalsiumantagonister, ACE-hemmere og betablokkere er de vanligste midlene.

Forskrivningsmønster av blodtrykksmedisiner i allmennpraksis i 1995

Anbefalte artikler