Våg og still som tillitsvalgt

Stine Bjerkestrand Nesje Om forfatteren
Artikkel

– Vi er vel stort sett blitt tillitsvalgte fordi ingen andre var villige, sier flere av deltakerne. På kurset fikk de innføring i hovedavtalen, hovedtariffavtalen og lønnskamp og forhandlinger. Gjennom gruppearbeid og rollespill måtte de selv ta stilling til situasjoner og problemer det forventes at de som tillitsvalgte skal løse. Legeforeningen har arrangert slike tillitsvalgtkurs i en årrekke og ser på dem som et av de viktigste ledd i opplæringen av tillitsvalgte.

Forventes mye av tillitsvalgte

– Medlemmene i Legeforeningen forventer mye av sine tillitsvalgte. Dette bidrar til å gjøre terskelen for å ta på seg verv høy, tror deltakerne på kurset.

– Arbeidsgiverne kan reglene godt. For å kunne være verdige motparter til dem, krever det mye av en tillitsvalgt, mener Max Petersen, avdelingsoverlege ved Kirkenes sykehus.

Alle er enige om at kurs i lønns- og arbeidsvilkår er både viktig og nyttig, og de er fornøyd med at Legeforeningen har et slikt tilbud. – Kurset gir inspirasjon og gjør oss bedre rustet til å være tillitsvalgte, synes Jon Thorsen, assistentlege ved Haukeland Sykehus.

De tillitsvalgte tror også at kurs i organisasjonsoppbygging og omstilling kunne ha vært nyttig. Flere av deltakerne som er tillitsvalgte for sykehusleger, understreker at de anser seg som viktige for å ivareta legers interesser i forbindelse med omorganiseringsprosessene mange sykehus nå er inne i.

– Det viktigste er å være der for sine kolleger når disse har spørsmål og møter problemer, sier Max Petersen om tillitsvalgtrollen.

– Vi er bedre rustet for lokale forhandlinger etter grunnkurs i lønns- og arbeidsvilkår, sier Øystein Undseth, Jon Thorsen, Christian Stremme, Stein Øverby, Max Petersen, Pooja Parashar og Colin Poole. Foto S.B. Nesje

Leger i lønnskamp

– Det skal bli spennende å se hva som skjer med Akademikernes krav om et lønnssystem som gir større rom for lokal lønnsdanning, sier Stein Øverby fra Vestfold sentralsykehus om vårens forestående lønnsoppgjør. De tillitsvalgte er opptatt av hvordan leger og deres lønn blir oppfattet ute i samfunnet.

– Folk skjønner ikke lønnssystemet for sykehusleger og tror vi er overbetalte og arrogante. Det er derfor viktig å skape forståelse for hvor mye vi jobber og hva vi får betalt for, sier Øystein Undseth, assistentlege ved Oppland sentralsykehus. – Samtidig vil folk ha distanse til legene som behandler dem, understreker Colin Poole, overlege ved Ringerike sykehus.

Anbefalte artikler