Få Oslo-leger reserverer seg mot fastlegeavtale

Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

– Det reelle antallet antas å være mindre, men alle på listen har fått tilsendt et spørreskjema om nåværende praksis og interesse for å delta i fastlegeordningen, opplyser Torild Roaas i Byrådsavdeling for eldre og bydelene i Oslo.

Medio mars var det i alt 90 allmennleger i Oslo som har sagt at de kan tenke seg å inngå fastlegeavtale med kommunen, mens åtte allmennleger har svart nei. Oslo kommunes fastlegeprosjekt sendte tidlig i mars ut et nytt spørreskjema til leger som ikke er på den første listen og leger som ikke har svart.

– Leger i Oslo som ikke har fått spørreskjema og mener at de har rett til fastlegeavtale, bør snarest kontakte bydelsoverlegen i bydelen der de har praksis i dag, sier Roaas. Leger som allerede har avtale eller er ansatt, vil automatisk få rett til å fortsette i fastlegeordningen. Disse har derfor ikke fått tilsendt spørreskjema fra prosjektet.

Anbefalte artikler