Legevaktens historie

Artikkel

Boken beskriver Oslo kommunale legevakt fra tilblivelse til i dag. Fra øyeblikkelig hjelp, fint tilpasset de private legers frykt for å tape pasienter til kirurgisk avdeling, videre til akuttetat med voldtektsmottak, nødhjelpsteam, bruddavdeling og sykebesøksformidling.

Øivind Larsen er fullt kvalifisert til å skrive en bok om Legevaktens historie. Han har arbeidet som sykebesøkslege i mange år og skriver også de fleste omtalene av Tidsskriftets forsidebilder. Boken har Oslo bys historie som bakteppe. Har man lest hans forsidekommentarer, kan man fort få følelsen av å ha lest mye av historikken før. Det er mange bilder, grensende mot å virke overlessende.

Boken er mer en hyllest enn en kritikk av Legevaktens historie. Den er velegnet som litteratur på venterommet.

Harald Siem

Oslo

Anbefalte artikler